Sedící pozice - 1
Zdroj: Twitter
Co o sobě nevíte?

V jaké poloze máte nohy, když sedíte? Prozradí to zajímavá fakta o vaší osobnosti!

Řeč těla nám často řekne mnohem víc, než by mohla prozradit slova. Je to velmi důležitý nástroj pro budování vztahů, protože většina emocí je sdělována nonverbálně. Spousty informací o vás mohou lidé vyčíst například i z polohy vašich nohou během sezení.

Během kontaktu s dalšími lidmi naše tělo říká mnohem více,než co vychází z našich úst. Není to o tom, co přesně říkáme, ale jak se cítíme, když to říkáme. Může být obtížné mluvit o svých pocitech, což je důvod, proč často své emoce dáváme najevo řečí těla. Může nám říct, kdo jsme a jaký máme vztah k okolí. I to, jak obvykle sedíme, o nás může hodně prozradit.

Jak sedáváte nejčastěji vy?

Pozice A - Lidé, kteří tak sedí, jsou velmi kreativní a charismatičtí. Jsou spontánní a příliš dlouho nepřemýšlejí o rozhodnutích, která dělají. Občas to může způsobovat problémy, ale jejich přirozené kouzlo jim pomůže situaci vždy nějak zachránit. Tito lidé vidí život jako dobrodružství a jsou otevřeni novým zkušenostem. Jsou také velmi populární a snadno si vytvářejí nové přátele.

Pozice B - Lidé, kteří sedí v této pozici, jsou praví snílci. Mají bohatou představivost a mohou se úplně ztratit ve svých představách. Jsou velmi empatičtí a snadno navazují kontakty s druhými. Kvůli tomu se však někdy dostávají do pozadí. Jsou velmi dobří posluchači a jsou silní v kontaktu s vlastními pocity.

Pozice C - Takhle sedávají chaotičtí lidé, kteří mají spoustu potíží se soustředěním a sezením v klidu. Jejich myšlenky stále proudí a dříve mluví, než přemýšlejí o dopadu svých slov. Snadno se začnou nudit a nedokážou na dlouho dobu udržet pozornost. Ve vztazích mohou velmi rychle přestat projevovat zájem.

Pokračování najdete na další stránce

Autor: mk

Diskuze