Bioderma
Zdroj: oficiální zdroj
Gratulujeme!

SOUTĚŽ: Kdo vyhrál s magazínem Prásk.tv kvalitní kosmetiku na opalování?

Léto je obdobím, kdy každá žena touží po dokonale opálené pleti. Rozhodně se ale nevyplácí sluníčko podceňovat! Proto je třeba se namazat kvalitními přípravky, díky kterým bude vaše pokožka krásná, zdravá a snědá.

S Práskem.tv jste mohli vyhrát nejen unikátní sprej na opalování Photoderm BRONZ, který kromě vysoké ochrany před UVA i UVB zářením obsahuje jako jediný na trhu patentovaný komplex BUNĚČNÉ BIOOCHRANY™. Ten dokáže spolehlivě ochránit DNA kožních buněk a bojovat tak efektivně proti stárnutí pokožky.

Celkově jste mohli soutěžit o osm balíčků kvalitní kosmetiky. Ve hře byly krém na tvář Photoderm MAX Aquafluid SPF 50+, Photoderm BRONZ sprej, Photoderm After Sun

Jak používat?
Aplikujte rovnoměrně dostatečné množství spreje Photoderm BRONZ před vystavením se slunečnímu záření. Pravidelně opakujte. Aplikaci opakujte vždy po sportu, setření nebo preventivně i po pobytu ve vodě. Kombinujte s péčí po opalování Photoderm After Sun, díky tomu docílíte nádherně bronzově zbarvené pokožky s dlouhodobým efektem.

Otázka zněla: Jaký je jeden z hlavních benefitů spreje BIODERMA Photoderm BRONZ SPF 30?

A – Zmatňuje a dlouhodobě hydratuje
B – Zabraňuje vzniku pigmentových skvrn
C – Zmatňuje a předchází vzniku akné
D – Zintenzivňuje a dlouhodobě prodlužuje opálení

Nápovědu jste mohli nalézt zde: BRONZOVÉ opálení

Správná odpověď: D – Zintenzivňuje a dlouhodobě prodlužuje opálení

Výherci jsou:

Vlasta Bendlová z Brna

Alena Košková z Liberce

Jana Vlasáková z Opatovic nad Labem

Markéta Pluskalová z Teplic

Helena Uhříková ze Vsetína

Alena Příhodová z Vodňan

Alice Paulová z Brna

Ladislav Benda z Brna

Gratulujeme!

Herní řád:

1. Tento herní řád upravuje rámcovým způsobem pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) vyhlašovaných společností TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“) na portálu Prásk.tv (http://www.prask.tv). Spolupořadateli Soutěží jsou společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěží.

2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěží, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěžemi. TV Nova si vyhrazuje právo pro jednotlivé Soutěže stanovit další podmínky či omezení účasti (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny spolu s příslušnou Soutěží.

3. Soutěže budou vyhlašovány vždy v jedné z těchto kategorií:
- vědomostní Soutěž: Úkolem soutěžících bude správně odpovědět na vědomostní otázku vyhlášenou na portálu Prásk.tv a svoji odpověď zaslat ve stanovené lhůtě formou komentáře pod článek s vyhlášením otázky. Výherce Soutěže bude určen buď podle pořadí doručení správných odpovědí nebo losováním ze všech správných odpovědí došlých ve stanovené lhůtě, dle podmínek konkrétní Soutěže.
- tipovací Soutěž: Úkolem soutěžících bude tipnout správnou odpověď na tipovací otázku vyhlášenou na portálu Prásk.tv a svůj tip zaslat ve stanovené lhůtě formou komentáře pod článek s vyhlášením otázky. Výhercem Soutěže se stane soutěžící, jehož tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodného nejlepšího tipu u více soutěžících bude výherce určen losováním.
- kreativní Soutěž: Úkolem soutěžících bude vymyslet návrh dle zadání vyhlášeného na portálu Prásk a svůj návrh zaslat ve stanovené lhůtě formou komentáře pod článek s vyhlášením zadáním. Výherce Soutěže bude z řádně a včas zaslaných návrhů určen redakcí portálu Prásk.tv.

4. Konkrétní podmínky, zejména (i) soutěžní úkol, (ii) lhůta pro jeho splnění, (iii) specifikace cen, (iv) počet výherců, (iv) způsob, jakým budou výherci určeni a další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny na portálu Prásk.tv.

5. Soutěžit se bude o věcné ceny v hodnotě do 12 tis. Kč. V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení TV Nova.

6. Výsledky jednotlivých Soutěží budou vždy vyhlášeny na portálu Prásk.tv. Výsledky Soutěží jsou konečné bez možnosti odvolání.

7. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich facebookového profilu, ze kterého plnili soutěžní úkol, a budou jim sděleny instrukce ohledně zaslání/převzetí ceny. Ceny, které nebudou výherci převzaty dle těchto instrukcí, propadají bez náhrady a TV Nova je oprávněna s nimi naložit dle vlastního uvážení.

8. V případě, že nebude z jakéhokoli důvodu možné poskytnout výhercům některou z vyhlášených cen, si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní cenu obdobného typu.

9. Na regulérní průběh Soutěží bude dohlížet Marek Hlava, šéfredaktor Prásk.tv. V případě jakéhokoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.

10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto herním řádem, resp. v souladu s tímto herním řádem.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit. Tím není dotčeno právo TV Nova stanovit podmínky jednotlivých Soutěží nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

12. Soutěže, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Soutěže nejsou sponzorované, podporované, spravované ani jiným způsobem spojené se službou Facebook.

13. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěžích budou zveřejněny na portálu Prásk.tv.

Autor: niž

Diskuze