Proč vidíme duchy
Zdroj: oficiální zdroj
Škoda...

KONEC ZÁHADÁM: Viděli jste někdy na vlastní oči ducha? Nejste blázni, má to naprosto logické vysvětlení!

Je spoustu lidí, kteří jsou skeptičtí vůči čemukoliv nadpřirozenému. Tohle vysvětlení, proč se lidem zjevují duchové, ale uspokojí i toho největšího skeptika.

Asi každý člověk zná někoho, kdo mu tvrdil, že někdy viděl ducha. Ať už jen tak, nebo se jednalo o nějakého mrtvého příbuzného,jehož duše nechtěla opustit svůj starý dům. Tyhle notoricky známé příběhy ale často v lidech vyvolávají pochyby, nebo spíš až podezíravost a nedůvěřivost vůči tvrzením o existenci ducha.

Existuje ale teorie, která vlastně dává za pravdu všem. A to jak těm, co zarputile tvrdí, že duchové neexistují, tak i těm, kteří jsou sami přesvědčeni, že nějakého ducha v životě zahlédli. Pro ty ale bude nové vysvětlení nejspíš trochu zklamáním (nebo úlevou?).

To, že si lidé myslí, že viděli ducha, je prý způsobeno infrazvukem, což je akustické vlnění, jehož frekvence je tak nízká, že ho lidské ucho nedokáže zaznamenat. Tohle vlvnění vzniká například při zemětřešení, nebo výbuchu nukleární bomby. Stejně tak ale může vycházet i z vlnění potrubí, které má každý doma. V důsledku tohoto vlnění se člověku nepatrně rozostří vidění a vidí prý pak záhadné útvary, které pokládá za ducha. Zjištění, že jsou duchové vlastně jenom rozmlžená skrvna způsobená infravlnami, už tak záhadně nezní, že?

Autor: bin

Diskuze