Sedící pozice - 1
Zdroj: Twitter
Co o sobě nevíte?

V jaké poloze máte nohy, když sedíte? Prozradí to zajímavá fakta o vaší osobnosti!

1. 11. 2018

Řeč těla nám často řekne mnohem víc, než by mohla prozradit slova. Je to velmi důležitý nástroj pro budování vztahů, protože většina emocí je sdělována nonverbálně. Spousty informací o vás mohou lidé vyčíst například i z polohy vašich nohou během sezení.

Během kontaktu s dalšími lidmi naše tělo říká mnohem více,než co vychází z našich úst. Není to o tom, co přesně říkáme, ale jak se cítíme, když to říkáme. Může být obtížné mluvit o svých pocitech, což je důvod, proč často své emoce dáváme najevo řečí těla. Může nám říct, kdo jsme a jaký máme vztah k okolí. I to, jak obvykle sedíme, o nás může hodně prozradit.

Jak sedáváte nejčastěji vy?

Pozice A - Lidé, kteří tak sedí, jsou velmi kreativní a charismatičtí. Jsou spontánní a příliš dlouho nepřemýšlejí o rozhodnutích, která dělají. Občas to může způsobovat problémy, ale jejich přirozené kouzlo jim pomůže situaci vždy nějak zachránit. Tito lidé vidí život jako dobrodružství a jsou otevřeni novým zkušenostem. Jsou také velmi populární a snadno si vytvářejí nové přátele.

Pozice B - Lidé, kteří sedí v této pozici, jsou praví snílci. Mají bohatou představivost a mohou se úplně ztratit ve svých představách. Jsou velmi empatičtí a snadno navazují kontakty s druhými. Kvůli tomu se však někdy dostávají do pozadí. Jsou velmi dobří posluchači a jsou silní v kontaktu s vlastními pocity.

Pozice C - Takhle sedávají chaotičtí lidé, kteří mají spoustu potíží se soustředěním a sezením v klidu. Jejich myšlenky stále proudí a dříve mluví, než přemýšlejí o dopadu svých slov. Snadno se začnou nudit a nedokážou na dlouho dobu udržet pozornost. Ve vztazích mohou velmi rychle přestat projevovat zájem.

Pokračování najdete na další stránce

Autor: mk

Diskuze