Albert Pike
Zdroj: YouTube.com
To snad ne!

Muž, který předpověděl první dvě světové války, předpověděl i třetí! Naplní se jeho děsivé proroctví?

8. 3. 2016

Muž jménem Albert Pike byl v devatenáctém století americkým právníkem, spisovatelem, vojákem a také tím, kdo předpověděl obě světové války. I když... On vlastně předpověděl tři!

Děsivou prognózu předpověděl Albert Pike již před 145 lety. Jeho dopis, který poslal italskému politikovi Giuseppemu Mazzinimu, byl datován k 15. srpnu 1871 a Pike v něm detailně vylíčil plány na tři světové války.

Podle Pika jsou tři světové války pro lidstvo nezbytné proto, aby byl nastolen Jednotný světový řád. V dopise bylo mimo jiné napsáno: „První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a vytvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“

První světová válka začala v srpnu 1914 a do konce října 1916 už Rusko přišlo o 1 700 000 obětí, další dva miliony lidí bylo nezvěstných nebo ve vězení. Tyto ztráty vyvolaly revoluci, která brzy přišla. Velmi podivné. Podobně znělo i proroctví k druhé světové válce. Co ale válka třetí?

„Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleny v tomto tématu, donuceny bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Křesťanství a ateismus budou obojí poraženy a vyhlazeny současně.“

Autor: niž

Diskuze