Koncert Tvojí tváře
Zdroj: TV Nova
Herní řád

GRATULUJEME: Kdo vyhrál vstupenky na jedinečný koncert Tvojí tváře? Tady jsou výherci!

2. 5. 2017

Sledujete poslední rok pravidelně fenomenální show Tvoje tvář má známý hlas? Pak jste možná mězi výherci vstupenek na jedinečný koncert v pražské O2 areně, kde uvidíte vystupovat hvězdy tohoto oblíbeného pořadu!

A jak soutěžit? Odpovězte správně na soutěžní otázku a postupujte dále podle pokynů v Herním řádu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se jmenuje moderátor oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas?

Správně odpověděly a byly vylosovány:

Jana Hazdrová, Rožďalovice
Jana Raková, Jihlava
Lucie Mísařová, Rumburk

Všem třem gratulujeme!
 

HERNÍ ŘÁD:

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert Tvoje tvář má známý hlas (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 13.04.2017 na internetových stránkách http://prask.tv, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu tip@prask.tv nejpozději do 20.04.2017 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „KONCERT“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://prask.tv.


4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na koncert Tvoje tvář má známý hlas, který se bude konat 10.06.2017 v Praze od 14:00 hod.


6. Ceny budou výhercům zaslány na jimi uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.


7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://prask.tv. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.


9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto herním řádem.


11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.


12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://prask.tv.

Autor: bin

Diskuze